ΑΡΧΙΚΗ
Πιστοποίηση Θερμομόνωσης και Ηχομόνωσης Κουφωμάτων για τη Σήμανση CE

Το Εργαστήριο υλοποιεί δοκιμές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης για τη Σήμανση CE για διάφορα δομικά υλικά και προϊόντα σύμφωνα με τα αντίστοιχα Πρότυπα Προϊόντων, όπως το Πρότυπο ΕΝ 14351-1:2006 για παράθυρα και μπαλκονόπορτες.

Αποτελεί Κοινοποιημένο Φορέα Δοκιμών και Πιστοποίησης και εκτελεί Αρχικές Δοκιμές Τύπου κατά το Σύστημα 3 της Οδηγίας 89/106/ΕΕC, για τη Βεβαίωση Συμμόρφωσης CE. 

Η πιστοποίηση της θερμομόνωσης και της ηχομόνωσης είναι δυο από τις δοκιμές που προβλέπονται σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14351:2006 για τη Σήμανση CE για παράθυρα και μπαλκονόπορτες. 

a-2-j-s-utest.jpgΤο σύστημα δοκιμών θερμομόνωσης αποτελείται από ένα ζεύγος θαλάμων για τον προσδιορισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας U σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 8990 "Thermal insulation - Determination of steady state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box".

Η διαδικασία της δοκιμής περιλαμβάνει την τοποθέτηση του δοκιμίου μεταξύ των θαλάμων του συστήματος, την εγκατάσταση των αισθητήρων και την διενέργεια της δοκιμής που ελέγχεται από υπολογιστή και διαρκεί έως και 48h ανάλογα με την θερμομονωτική ικανότητα του δοκιμίου.

a-2-j-s-rtest.jpgΤο σύστημα δοκιμών ηχομόνωσης αποτελείται από δύο ζεύγη θαλάμων για τον προσδιορισμό του δείκτη ηχομόνωσης R σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων DIN EN ISO 140 "Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements".

Η διαδικασία της δοκιμής περιλαμβάνει την τοποθέτηση του δοκιμίου μεταξύ των θαλάμων, την εγκατάσταση της ηχητικής πηγής και των μικροφώνων μετρήσεων και την διενέργεια της δοκιμής που ελέγχεται από υπολογιστή και διαρκεί έως και 4h.

 
< Prev   Next >