ΑΡΧΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

nb 2326.jpgΤο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογία είναι Κοινοποιημένος Φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Notified Body nr. 2326) και εκτελεί Αρχικές Δοκιμές Τύπου κατά το Σύστημα 3 της Οδηγίας 89/106/ΕΕ, για τη Βεβαίωση Συμμόρφωσης CE.

Το Εργαστήριο είναι Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 και Διαπιστευμένο κατά EN 17025:2006 από το ΕΣΥΔ (Δοκιμές, αρ. πιστ. 704) για δοκιμές και πιστοποιήσεις δομικών υλικών και προϊόντων. 

Το Εργαστήριο υλοποιεί δοκιμές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης για τη Σήμανση CE για διάφορα δομικά υλικά και προϊόντα σύμφωνα με τα αντίστοιχα Πρότυπα Προϊόντων, όπως το Πρότυπο ΕΝ 14351-1:2010 για παράθυρα και μπαλκονόπορτες.

a-5-j-s-17025.jpgΠληροφορίες για τις υπηρεσίες δοκιμών και πιστοποίησης δίδονται στο μενού ΔΟΚΙΜΕΣ. Αναλυτικές πληροφορίες για την προετοιμασία των δοκιμίων δίδονται στο μενού ΔΟΚΙΜΙΑ. Γενικές πληροφορίες για την πιστοποίηση δομικών προϊόντων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία δίδονται στο μενού ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικης Τεχνολογίας είναι Εργαστήριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Κλειώ Αξαρλή.

 
Next >