ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ arrow ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ arrow Πιστοποίηση και Θερμομόνωση
Πιστοποίηση και θερμομόνωση PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Παρασκευή, 01 Ιανουάριος 2010

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποίηση Θερμομόνωσης

Τι σημαίνουν οι ενδείξεις UW, Uf, Ug που αναγράφονται σε ορισμένα πιστοποιητικά θερμομόνωσης

Δεδομένου ότι το παράθυρο αποτελείται από επιμέρους στοιχεία τα οποία συμβάλλουν με τη σειρά τους στην τελική διαμόρφωση του συντελεστή θερμοπερατότητας του τελικού προϊόντος, για την διάκριση των συντελεστών των αντιστοίχων επιμέρους στοιχείων καθιερώθηκαν οι παρακάτω δείκτες.

·       UW  για τον χαρακτηρισμό ολόκληρου του παραθύρου

·       Uf  για τον χαρακτηρισμό του πλαισίου του παραθύρου

·       Ug  για τον χαρακτηρισμό της υάλωσης

Στοιχεία σχετικά με την χρήση των όρων δίδονται στο πρότυπο EN ISO 10077-1.

Πως προκύπτει το μέγεθος U από τη μέτρηση της θερμομόνωσης

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας ενός παραθύρου, το δοκίμιο εγκαθίσταται μέσα σε μία μάσκα πάχους 20cm η οποία τοποθετείται μεταξύ δύο θαλάμων, ενός θερμού και ενός ψυχρού. Ο θερμός θάλαμος προστατεύεται από ένα εξωτερικό περίβλημα.

Ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας γίνεται με μετρήσεις πολλών παραμέτρων του συστήματος σε πολλά σημεία. Μέρος των στοιχείων των μετρήσεων των παραμέτρων αυτών αναγράφονται και στο πιστοποιητικό δοκιμής.

Οι μετρήσεις γίνονται σε συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας αέρα και σταθερών επιφανειακών θερμοκρασιών με ταυτόχρονη σταθεροποιημένη τροφοδοσία ισχύος του θερμού θαλάμου. Η ανάγκη σταθεροποίησης των παραμέτρων αυτών είναι ο λόγος για τον οποίο μία μέτρηση θερμομόνωσης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 2 ημέρες ανάλογα με την θερμομονωτική ικανότητα του δοκιμίου.

Πως υπολογίζεται η θερμομόνωση του παραθύρου με βάση την θερμομόνωση της υάλωσης

Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10077-1:2000-11 η θερμομόνωση απλών παραθύρων (ένα πλαίσιο σε μία κάσα) με μονή υάλωση (μία μονάδα με περισσότερους υαλοπίνακες) μπορεί να υπολογιστεί με βάση τη σχέση:

Uw = [Ug*Ag+Uf*Af+Ψg*lg] / [Ag+Af]

Όπου

Ug                 ο συντελεστής θερμοπερατότητας της υάλωσης

Ag                  η επιφάνεια της υάλωσης

Uf                   ο συντελεστής θερμοπερατότητας του πλαισίου

Af                   η επιφάνεια του πλαισίου

Ψg                 η θερμοπερατότητα του σφραγίσματος ανά μονάδα μήκους

lg                    το μήκος του σφραγίσματος (περίμετρος)

Uw           ο συντελεστής θερμοπερατότητας του παραθύρου

Last Updated ( Παρασκευή, 06 Ιανουάριος 2012 )