ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΕΣ arrow ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Κυριακή, 30 Νοέμβριος 2008

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας ΑΠΘ (ΦΕΚ 380/25-6-90) παρέχει υπηρεσίες δοκιμών, μετρήσεων, πιστοποιήσεων και άλλες σχετικές  υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ. 

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας ΑΠΘ είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ 17025:2005 από το ΕΣΥΔ για δοκιμές και πιστοποιήσεις δομικών υλικών και προϊόντων και ειδικότερα για τη μέτρηση και την πιστοποίηση της θερμομόνωσης και της ηχομόνωσης.

Είναι Εργαστήριο Δοκιμών (Test Laboratory) και εκτελεί Αρχικές Δοκιμές Τύπου (Initial Type Testing) κατά τα Συστήματα 1+, 1 και 3 (Systems 1+, 1, 3) της Οδηγίας 89/106/ΕΕ, για τη Βεβαίωση Συμμόρφωσης CE, σύμφωνα με το πρότυπο 14352-1:2006 για παράθυρα και μπαλκονόπορτες.

Ενδιαφερόμενοι δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς ή φυσικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται στο:

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, AΠΘ
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ         2310 995502 και 2310 995506
Φαξ        2310 995504
E-mail     This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει το κόστος της παροχής υπηρεσιών, το οποίο προκύπτει ανάλογα με το είδος της δοκιμής, τον αριθμό των δοκιμίων, το μέγεθος των δοκιμίων, τον αριθμό των μετρήσεων ανά δοκίμιο, τον τελικό αριθμό των δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν, την έκδοση ή μη πιστοποιητικού και άλλους παράγοντες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον προϋπολογισμό του κόστους που αντιστοιχεί στο αίτημά του και για τις δυνατότητες περιορισμού του κόστους εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να αποφασίσει τελικά.

Ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει  επιπλέον και τα παρακάτω έξοδα, εφόσον υπάρχουν:

  • έξοδα τοποθέτησης ή εφαρμογής
  • έξοδα κατασκευών προσαρμογής (για δοκίμια με μη τυποποιημένες διαστάσεις)
  • έξοδα καθαίρεσης και απομάκρυνσης 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών και τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο και αρχειοθετούνται από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ.
Τα αποτελέσματα αποτελούν εμπιστευτικά έγγραφα και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Μεταξύ του ενδιαφερομένου και της Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ υπογράφεται σύμβαση που περιγράφει το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών και το ύψος της χρηματοδότησης.
H διαχείριση της χρηματοδότησης κάθε έργου ή προγράμματος που αναλαμβάνει το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας ΑΠΘ γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ η οποία και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά.
Ο ειδικός λογαριασμός έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 5202 - 002079 - 917 στην Τράπεζα Πειραιώς.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δοκιμές δίδονται στο μενού ΔΟΚΙΜΕΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δοκίμια δίδονται στο μενού ΔΟΚΙΜΙΑ.

Γενικές πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις δίδονται στο μενού ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Last Updated ( Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2011 )