ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ arrow Δοκίμια Ηχομόνωσης
ΔΟΚΙΜΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Κυριακή, 06 Ιούνιος 2010

Ηχομόνωση

Η πιστοποίηση της ηχομόνωσης ελαφρών χωρισμάτων, δηλαδή του Μέτρου Ηχομείωσης Αερόφερτου Ήχου R, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων με δοκίμια εμβαδού >10m2  τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό άνοιγμα διαστάσεων έως  3,69m επί 3,08m που βρίσκεται μεταξύ δύο θαλάμων δοκιμών ειδικού σχεδίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων DIN EN ISO 140.

Τα δοκίμια ελαφρών χωρισμάτων είναι κανονικά χωρίσματα έτοιμα για τοποθέτηση στο έργο, στα οποία έχουν ενσωματωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρείται ότι θα συμβάλουν στη ηχομόνωση. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω, προκειμένου να θεωρείται το παράθυρο ηχομονωτικό.

·         Δικέλυφη κατασκευή

·         Ηχοαπορρόφηση στο διάκενο

·         Διασφάλιση αεροστεγανότητας

Κάθε δοκιμή αφορά έναν συγκεκριμένο τύπο ελαφρού χωρίσματος και συνεπώς μία δοκιμή δεν είναι δυνατό να καλύψει περισσότερους τύπους, έστω και αν κατασκευάζονται με τις ίδιες πρώτες ύλες.

15_walllight.jpgΗ τοποθέτηση του δοκιμίου γίνεται με τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται η τοποθέτησή του στο έργο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην διασφάλιση της στεγανότητας του χωρίσματος και στην διαμόρφωση του περιμετρικού αρμού του. Το περιμετρικό σφράγισμα επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής και συνεπώς θα πρέπει να υλοποιείται με τον ίδιο πάντα τρόπο και με μεγάλη προσοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση του χωρίσματος στο εργοτάξιο δεν πρέπει να παρουσιάζει κενά ή να δημιουργεί ηχογέφυρες στη σύνδεση τοίχου-πλαισίου, άλλως οι επιδόσεις του προϊόντος στο έργο θα είναι κατώτερες από τις επιδόσεις του δοκιμίου στο εργαστήριο.

Η τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών της τοποθέτησης των δοκιμίων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα δοκιμών που εφαρμόζονται, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών που θα χρησιμοποιηθούν για την Σήμανση Συμμόρφωσης CE.

14_wallopening.jpg

Last Updated ( Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2011 )