ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΘΥΡΕΣ arrow Ηχομόνωση Θυροφύλλων
ΔΟΚΙΜΙΑ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ

Ηχομόνωση

Η πιστοποίηση της ηχομόνωσης των θυρόφυλλων, δηλαδή του Μέτρου Ηχομείωσης Αερόφερτου Ήχου R, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων συνήθως με δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων 1,98m επί 0,98m τα οποία τοποθετούνται σε ένα ειδικό άνοιγμα διαστάσεων 2,00m επί 1,00m που διαμορφώνεται για το σκοπό αυτό μεταξύ δύο θαλάμων δοκιμών ειδικού σχεδίου και διαστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων DIN EN ISO 140.

Τα δοκίμια θυρόφυλλων είναι κανονικές θύρες χωρίς πλαίσιο έτοιμες  για τοποθέτηση στο έργο, στις οποίες έχουν ενσωματωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρείται ότι θα συμβάλουν στη ηχομόνωση. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω, προκειμένου να θεωρείται το παράθυρο ηχομονωτικό.

·         Δικέλυφη κατασκευή

·         Ηχοαπορρόφηση στο διάκενο

Κάθε δοκιμή αφορά έναν συγκεκριμένο τύπο θυρόφυλλου και συνεπώς μία δοκιμή δεν είναι δυνατό να καλύψει περισσότερους τύπους  έστω και αν κατασκευάζονται με τις ίδιες πρώτες ύλες.

22_doormask.jpgΗ τοποθέτηση του δοκιμίου γίνεται με ειδικό τρόπο σε μάσκα που κατασκευάζεται με γυψοσανίδες ειδικά για την δοκιμή αυτή.  Το δοκίμιο τοποθετείται σε ξύλινους τάκους ύψους 1cm προκειμένου να διαμορφωθεί περιμετρικός αρμός πλάτους 1cm μεταξύ του δοκιμίου (1,98m επί 0,98m) και του ανοίγματος δοκιμών (2,00m επί 1,00m). περιμετρικός αρμός γεμίζει με πορώδες ηχοαπορροφητικό και σφραγίζεται και από τις δύο πλευρές με κορδόνι διαμέτρου 1cm και σιλικόνη. Το σφράγισμα επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής και συνεπώς θα πρέπει να υλοποιείται με μεγάλη προσοχή.

Δεδομένου ότι η μάσκα κατασκευάζεται για τη δοκιμή του θυρόφυλλου, είναι εφικτή η δοκιμή θυρόφυλλων με μεγαλύτερες διαστάσεις έως 3,69m επί 3,08m.

Τα δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων (1,98m επί 0,98m) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και για την πιστοποίηση της θερμομόνωσής τους, δεδομένου ότι η δοκιμή είναι μη καταστροφική.

19_doorspecimen.jpg