ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ arrow ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ arrow Θερμομονωτικά Χωρίσματα
Θερμομονωτικά χωρίσματα

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Όλα τα δομικά υλικά παρουσιάζουν μία συγκεκριμένη αντίσταση θερμικής μετάδοσης η οποία εξαρτάται από την πρώτη ύλη και την δομή τους. Αντίσταση θερμικής μετάδοσης έχει και ο αέρας, συνήθως ως στρώμα μέσα σε κατασκευές αποτελούμενες από περισσότερες στρώσεις υλικών.

Δομικά υλικά με υψηλές τιμές αντίστασης θερμικής μετάδοσης ονομάζονται θερμομονωτικά υλικά. Η τιμή της αντίστασής τους είναι συνάρτηση του πάχους του υλικού. Δεδομένου ότι τα θερμομονωτικά υλικά είναι συνήθως ευπαθή και ότι τα δομικά στοιχεία πρέπει κατά κανόνα να έχουν και άλλες ιδιότητες (στατική επάρκεια, αντοχές σε καταπονήσεις) η συνήθης προσέγγιση είναι η χρήση σύνθετων δομικών στοιχείων που αποτελούνται από στρώσεις υλικών με διαφορετικές ιδιότητες.

Εφόσον πρόκειται για συνήθεις κατασκευές χωρισμάτων (δομικών στοιχείων) που αποτελούνται από περισσότερες στρώσεις διαφορετικών υλικών, η αντίσταση θερμικής μετάδοσης της κατασκευής προκύπτει από το σύνολο των επιμέρους αντιστάσεων των διαφόρων στρώσεων υλικών, στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνεται και στρώση αέρα. Ένα εξ αυτών είναι ένα θερμομονωτικό υλικό με κατάλληλο πάχος ώστε σε συνδυασμό με τα άλλα υλικά του δομικού στοιχείου να υπερκαλύπτεται η απαίτηση για θερμομόνωση του χωρίσματος.

Στις κατακόρυφες επιφάνειες των κτιρίων, τα θερμομονωτικά υλικά χρησιμοποιούνται ως επενδύσεις της τοιχοποϊίας που αποτελεί το συνηθέστερο στοιχείο πληρώσεως. Η βέλτιστη τοποθέτηση της θερμομόνωση είναι στήν εξωτερική πλευρά της τοιχοποϊίας, έτσι ώστε να καλύπτει τόσο την τοιχοποϊία όσο και τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Η κατασκευή συμπληρώνεται με μία προστατευτική επικάλυψη του θερμομονωτικού υλικού που αποτελεί και την υγρομόνωση της κατακόρυφης επιφάνειας. Ακόμη, στην θερμή πλευρά του θερμομονωτικού υλικού πρέπει να προβλέπεται φράγμα υδρατμών ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση κατά τις ψυχρές περιόδους, εκτός και αν το ίδιο το υλικό αποτελεί και φράγμα υδρατμών.

Η συνήθης στην Ελλάδα κατασκευή με τη θερμομόνωση να τοποθετείται μεταξύ δύο τοιχοποιιών και να συμπληρώνεται με λεπτή εξωτερική θερμομόνωση των φερόντων στοιχείων η οποία εν συνεχεία καλύπτεται με επίχρισμα, αποτελεί προβληματική λύση με θερμογέφυρες και προβλήματα συμπύκνωσης. Ακόμη, η εξωτερική θερμομόνωση με απλή επικόληση σκληρού θερμομονωτικού υλικού και επίχρισμα είναι επίσης προβληματική λύση. Η σωστή εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης συνεπάγεται είτε την εφαρμογή στρώσεων υλικών που διατίθενται ως ένα ειδικό θερμομονωτικό προιόν με ενσωματωμένο φράγμα υδρατμών και τελική επιφάνεια επίχρισμα, είτε την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης  σε συνδυασμό με ανεξάρτηση εξωτερική επιφάνεια προστασίας όπως είναι η ορθομαρμάρωση με μεταλλικά στηρίγματα.

Στις οριζόντιες επιφάνειες των κτιρίων, δώματα ή εδαφόπλακες τα σημεία που απαιτούν προσοχή είναι η ενσωμάτωση φράγματος υδρατμών όταν και όπου απαιτείται και η επαρκής υγρομόνωση της κατασκευής.