ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ arrow ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ arrow Ηχομονωτικά Κουφώματα
Ηχομονωτικά κουφώματα PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Σάββατο, 11 Απρίλιος 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Ηχομονωτικά παράθυρα και υαλώσεις

Τα παράθυρα (και οι μπαλκονόπορτες αντίστοιχα) αποτελούν τα πλέον ευαίσθητα δομικά στοιχεία των προσόψεων των κτιρίων, τα οποία εντέλει καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την ηχοπροστασία που παρέχουν οι προσόψεις.

Το μεγαλύτερο τμήμα της επιφανείας των παραθύρων αποτελεί η υάλωση η οποία είναι το πιο ευαίσθητο στοιχείο του παραθύρου. Το γυαλί είναι ένα δομικό υλικό που λειτουργεί από άποψη ηχομόνωσης μέσα στα πλαίσια του νόμου της μάζας και της κυματοσύμπτωσης με αποτέλεσμα η μονή υάλωση να παρουσιάζει μικρή αύξηση της ηχομόνωσής της με την αύξηση του πάχους.

Με την χρήση ελασματοποιημένων υαλώσεων (περισσότερα του ενός φύλλα λεπτής υάλου σε επαφή, με ενδιάμεσες μεμβράνες), γίνεται δυνατή η αύξηση της ηχομόνωσης (λόγω αύξησης της επιφανειακής μάζας) χωρίς το μειονέκτημα της κρίσιμης συχνότητας (η οποία εξαρτάται από το πάχος των φύλλων που παραμένει λεπτό).

Η ανάγκη για υλικά με υψηλή θερμομόνωση ώθησε στην ανάπτυξη των διπλοκέλυφων υαλοπινάκων. Παρά το μειονέκτημα της περιμετρικής επαφής των δύο κελυφών (δημιουργεί πλευρικές μεταδόσεις), στους διπλούς (ή πολλαπλούς) υαλοπίνακες ο συνδυασμός του διάκενου (συνήθως 8 έως 16mm) με κελύφη από φύλλα υάλου μικρού πάχους ή από ελασματοποιημένη υάλωση, οδηγεί σε καλές επιδόσεις και ως προς την ηχομόνωση.

Η ηχομόνωση των διπλοκέλυφων υαλοπινάκων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόσταση μεταξύ κελυφών.

Η τρέχουσα τεχνολογία υαλοπινάκων η οποία αναπτύσσεται συνεχώς, παρέχει συστήματα υαλοπινάκων με κελύφη από ελασματοποιημένες υαλώσεις διαφόρων τύπων, διάκενα πλήρη με ειδικά μίγματα αερίων που βελτιώνουν την ηχομόνωση (ή εναλλακτικά την θερμομόνωση αλλά όχι ταυτόχρονα και τις δύο), μεμβράνες θερμοπροστασίας και ηλιοπροστασίας και γενικά πολλά μέσα για τον σχεδιασμό του κατάλληλου υαλοπίνακα για τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.

Μεταξύ της υάλωσης και των δομικών στοιχείων της πρόσοψης (εξωτερικός τοίχος) υπάρχουν συνήθως 3 αρμοί:

-  ένας μεταξύ της υάλωσης και του κινητού πλαισίου του φύλλου
-  ένας μεταξύ του πλαισίου του φύλλου και του πλαισίου της κάσας
-  ένας μεταξύ του πλαισίου της κάσας και του δομικού στοιχείου (τοίχου)

Από αυτούς οι δύο είναι σταθεροί και ο ένας (μεταξύ του πλαισίου του φύλλου και του πλαισίου της κάσας) λειτουργικός αρμός. Η κατασκευή όλων των αρμών πρέπει να είναι απολύτως αεροστεγής, ο δε λειτουργικός αρμός πρέπει να διαθέτει σφραγίσματα υψηλής ποιότητας, συνήθως διπλά, με εξασφαλισμένη περιμετρική επαφή και μεγάλες αντοχές σε μακροχρόνια χρήση υπό πίεση.

Από τους τρεις αυτούς αρμούς, ο ένας (μεταξύ της κάσας και τοίχου) κατασκευάζεται επί τόπου του έργου με αποτέλεσμα να παρέχει συνήθως περιορισμένη ηχομόνωση, καθόσον η εύκολη λύση που συνήθως ακολουθείται (με πολυουρεθάνη) δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα με την σωστή λύση (πορώδες ηχοαπορροφητικό σε όλο το πλάτος του αρμού, κορδόνι και σφράγισμα με σιλικόνη και στις δύο πλευρές).

Τα πλαίσια (του φύλλου και της κάσας) πρέπει να είναι άκαμπτα, ώστε να γίνεται δυνατό το περιμετρικό σφράγισμα με πίεση (με τα κατάλληλα εξαρτήματα) χωρίς παραμόρφωση η οποία θα οδηγούσε σε άρση της στεγανότητας και μείωση της ηχομόνωσης. Αν και τα πλαίσια αποτελούν μικρό ποσοστό της επιφάνειας των παραθύρων (περίπου 20%) εν τούτοις θα πρέπει να παρέχουν ως δομικά στοιχεία ηχομόνωση τουλάχιστον ίση προς την ηχομόνωση της υάλωσης.

Παράθυρα με ηχομόνωση έως 27dB θεωρούνται κοινά παράθυρα. Παράθυρα με ηχομόνωση από 27dB και πάνω θεωρούνται ηχομονωτικά παράθυρα. Η ηχομόνωσή τους φτάνει συνήθως μέχρι 42dB . Παράθυρα με ηχομόνωση πάνω από 42dB θεωρούνται ειδικά ηχομονωτικά παράθυρα.

Εξαρτήματα παραθύρων και ηχομόνωση

Εφ' όσον το παράθυρο διαθέτει ρολό ασφαλείας, το κουτί του ρολού θα πρέπει να έχει ανάλογες ηχομονωτικές ιδιότητες. Για το σκοπό αυτό το κουτί του ρολού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από σχετικά βαρύ υλικό και η όλη κατασκευή να διαθέτει επαρκή στεγανότητα και εσωτερική ηχοαπορρόφηση.

Με το (απαραίτητο) αεροστεγές σφράγισμα του παραθύρου το ζήτημα της ανανέωσης του αέρα του χώρου γίνεται επιτακτικό.  Απάντηση στο πρόβλημα αυτό δίδουν οι θυρίδες αερισμού, οι οποίες επιτρέπουν τον συνεχή αερισμό του χώρου χωρίς τα μειονεκτήματα του ανοιχτού παραθύρου, με ηχοπαγίδες και σε ορισμένες περιπτώσεις με εναλλάκτη θερμότητας ώστε να περιορίζουν και τις ενεργειακές απώλειες.

Αυτονόητο είναι ότι τα δύο αυτά στοιχεία, τα ρολά ασφαλείας και οι θυρίδες αερισμού, μειώνουν την ηχομονωτική ικανότητα του παραθύρου εφόσον δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένα. Για το λόγο αυτό, μαζί με το πιστοποιητικό δοκιμής του παραθύρου θα πρέπει να συνυποβάλλονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δοκιμής των συμπληρωματικών στοιχείων, εκτός και αν έχουν δοκιμαστεί ως μία συνολική κατασκευή μαζί με το παράθυρο.

Ηχομονωτικές θύρες

Οι βασικές διαφορές στην τεχνολογία της ηχομόνωσης των θυρών (έναντι των παραθύρων) είναι δύο. Η μία αφορά στο θυρόφυλλο και η άλλη στο κατωκάσι.

Το θυρόφυλλο είναι στην ουσία ένα ελαφρύ χώρισμα και συνεπώς διαθέτει ανάλογες ιδιότητες. Μπορεί να είναι μονοκέλυφο ή διπλοκέλυφο με ηχοαπορροφητικό στο διάκενο ή και με πρόσθετα στοιχεία αύξησης της επιφανειακής μάζας. Το κάθε κέλυφος μπορεί να είναι απλό ή πολλαπλό, αποτελούμενο από φύλλα υλικού που συμβάλουν στην ηχομόνωση του.

Ο αρμός μεταξύ κάσας και θυρόφυλλου διαφέρει ουσιαστικά ως προς τον αντίστοιχο του παραθύρου μόνο στο κατωκάσι, όπου η ανάγκη για κίνηση σε μικρή απόσταση από το δάπεδο έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη για αεροστεγές σφράγισμα. Έτσι είτε τοποθετείται κατωκάσι που προεξέχει από το δάπεδο (οπότε είναι δυνατό το σφράγισμα όπως και στα παράθυρα) με όλα τα μειονεκτήματα που δημιουργεί αυτό, είτε τοποθετείται μηχανισμός που ενεργοποιείται με την κίνηση της θύρας ή με την λειτουργία του πόμολου, ο οποίος ανασηκώνει την ειδική φραγή στο κατωκάσι πριν αρχίσει η κίνηση του φύλλου. Μόλις κλείσει το φύλλο κατεβαίνει η φραγή και ολοκληρώνεται το περιμετρικό σφράγισμα του λειτουργικού αυτού αρμού.

Θύρες με ηχομόνωση έως και 27dB θεωρούνται κοινές. Θύρες με ηχομόνωση από 27dB και άνω θεωρούνται ηχομονωτικές, ενώ θύρες με ηχομόνωση 42dB και άνω ενσωματώνουν σημαντικές τεχνολογίες ηχομονωτικών επιδόσεων. Σημειώνεται ότι η χρήση των θυρών είναι πολλαπλάσια εκείνης των παραθύρων με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ σημαντικότερες απαιτήσεις αντοχών σε συνθήκες χρήσης.

Εκτός από την ηχομόνωση, οι απαιτήσεις για τις θύρες αφορούν πολλές φορές και σε θέματα πυρασφάλειας και ασφάλειας έναντι διάρρηξης. Γενικά οι απαιτήσεις αυξημένης ηχομόνωσης και υψηλής πυρασφάλειας είναι διαφορετικές με αποτέλεσμα να μην συνδυάζονται εύκολα σε ένα προϊόν.

Last Updated ( Παρασκευή, 06 Ιανουάριος 2012 )