ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ arrow ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ arrow Θερμομόνωση στα Κτίρια
Θερμομόνωση στα κτίρια

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Θερμομόνωση είναι η ικανότητα ενός δομικού στοιχείου, δηλαδή ενός στοιχείου που αποτελείται από περισσότερα δομικά υλικά, να περιορίζει την μετάδοση της θερμότητας από τη θερμή προς την ψυχρή πλευρά του στοιχείου. Στόχος  της επιλογής δομικών στοιχείων με συγκεκριμένες θερμομονωτικές ικανότητες είναι η ελαχιστοποίηση της ενέργειας που απαιτείται προκειμένου να διατηρηθεί η θερμοκρασία ενός  χώρου στο  επιθυμητό επίπεδο.

Η μετάδοση της θερμότητας πραγματοποιείται με περισσότερους του ενός τρόπους (με αγωγή δια του υλικού, με μεταφορά δια του αέρα και με ακτινοβολία προς το περιβάλλον). Ακόμη, τα δομικά υλικά που συναποτελούν τα δομικά στοιχεία έχουν άλλες παράλληλες σχετικές ιδιότητες, όπως η θερμοχωρητικότητα. Όλοι οι τρόποι μετάδοσης και οι σχετικές ιδιότητες των υλικών  επηρρεάζουν σε κάποιο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα ως προς την διατήρηση της θερμοκρασίας ενός  χώρου στο  επιθυμητό επίπεδο.  Στο κείμενο αυτό η θερμομόνωση εξετάζεται ωστόσο μόνο ως  χαρακτηριστικό των δομικών στοιχείων και δεν συσχετίζεται με όλα τα φαινόμενα μετάδοσης ή τα χαρακτηριστικά των υλικών.

Το μέγεθος που χαρακτηρίζει τη θερμομόνωση ενός δομικού στοιχείου είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας U, στον υπολογισμό του οποίου περιλαμβάνεται τόσο η αντίσταση μετάδοσης δια του υλικού ή των υλικών που το συναποτελούν, όσο και η αντίσταση μετάδοσης των εσωτερικών και των εξωτερικών επιφανειών του δομικού στοιχείου. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

U σε W/m2*K

προσδιορίζεται άμεσα με εργαστηριακή δοκιμή σε ειδική συσκευή που ονομάζεται guarded hot box και καλύπτει τις απαιτήσεις  του προτύπου DIN EN ISO 8990:1996-09    Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box (ISO 8990:1994).

Τα δομικά στοιχεία των κτιρίων για τα οποία είναι απαραίτητη η γνώση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας είναι φυσικά τα στοιχεία του κελύφους του κτιρίου, τα οποία διαχωρίζουν το εσωτερικό από το εξωτερικό του κτιρίου. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε σύνθετα δομικά στοιχεία (τοίχοι, στέγες, δώματα, εδαφόπλακες) είτε κουφώματα (παράθυρα, εξώθυρες, υαλοστάσια).