ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΥΑΛΩΣΕΙΣ arrow Δοκίμια Θερμομόνωσης
ΔΟΚΙΜΙΑ ΥΑΛΩΣΕΩΝ PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Κυριακή, 06 Ιούνιος 2010

Θερμομόνωση

Η πιστοποίηση της θερμομόνωσης των υαλώσεων, δηλαδή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων με δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων 1,48m επί 1,23m τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό άνοιγμα (μάσκα) διαστάσεων 1,50m επί 1,25m του συστήματος δοκιμών θερμομόνωσης (hot box).

Τα δοκίμια υαλώσεων είναι συνήθως διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Το διάστημα μεταξύ των υαλοπινάκων περιέχει αέρα ή ειδικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η στεγανότητα και η αντοχή στο χρόνο του περιμετρικού σφραγίσματος, ώστε να μην εισέλθει υγρασία ή σκόνη και να μη διαφύγει το αέριο, εφόσον χρησιμοποιείται.

Δεδομένου ότι οι θερμομονωτικές ιδιότητες της υάλου είναι γνωστές και σταθερές, δεν έχει νόημα η δοκιμή σε μονούς υαλοπίνακες. Πολλαπλοί ελασματοποιημένοι υαλοπίνακες που κατασκευάζονται συνήθως με στόχο την υψηλή ηχομόνωση ή την ασφάλεια, έχουν συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας που διαφέρουν σε κάποιο βαθμό από τους συντελεστές των μονών υαλοπινάκων μόνο λόγω της επίδρασης των ενδιάμεσων λεπτών στρώσεων υλικών που τοποθετούνται μεταξύ των υαλοπινάκων για την ελασματοποίηση.

Το δοκίμιο τοποθετείται σε ξύλινους τάκους ύψους 1cm προκειμένου να διαμορφωθεί περιμετρικός αρμός πλάτους 1cm μεταξύ του δοκιμίου (1,48m επί 1,23m) και του ανοίγματος δοκιμών (1,50m επί 1,25m). Ο περιμετρικός αρμός μεταξύ κάσας και μάσκας σφραγίζεται και από τις δύο πλευρές με ειδική μονωτική ταινία. Το σφράγισμα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής λόγω της πολύ μικρής επιφανείας του αρμού και του χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του ενδιάμεσου στρώματος αέρα.

Τα δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και για την πιστοποίηση της ηχομόνωσής τους, δεδομένου ότι η δοκιμή είναι μη καταστροφική.

Η τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών της τοποθέτησης των δοκιμίων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα δοκιμών που εφαρμόζονται, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών που θα χρησιμοποιηθούν για την Σήμανση Συμμόρφωσης CE.

2_windowmask.jpg

Last Updated ( Πέμπτη, 05 Ιανουάριος 2012 )