ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΕΣ arrow ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ arrow Γενική Περιγραφή
ΘΑΛΑΜΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Κυριακή, 23 Νοέμβριος 2008

d-1-j-l-hotbox.jpg  

Γενική περιγραφή

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ διαθέτει ένα σύστημα θαλάμων τύπου guarded hot box για τη μέτρηση της θερμομόνωσης και τον προσδιορισμό του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 8990 "Thermal insulation - Determination of steady state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box"

Τα δοκίμια που δέχεται το σύστημα είναι κάθε είδους επίπεδα υλικά, κυρίως θερμομονωτικά υλικά σε στερεή μορφή, καθώς και κάθε είδους επίπεδα προϊόντα, όπως πόρτες, παράθυρα, υαλώσεις, διαχωριστικά πανώ, ελαφρά χωρίσματα, χωρίσματα ξηράς δόμησης ή και ειδικές σύνθετες κατασκευές πάχους έως και 200 mm.

Το μέγιστο μέγεθος δοκιμίου για τις δοκιμές θερμομόνωσης είναι 2500x2500 mm.

Η διαδικασία της δοκιμής περιλαμβάνει την τοποθέτηση του δοκιμίου μεταξύ των θαλάμων του συστήματος, την εγκατάσταση των αισθητήρων και την διενέργεια της δοκιμής που ελέγχεται από υπολογιστή και διαρκεί έως και 48h ανάλογα με την θερμομονωτική ικανότητα του δοκιμίου. Οι δοκιμές θερμομόνωσης που υλοποιούνται από το Εργαστήριο περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του Εργαστηρίου.

Οι δοκιμές θερμομόνωσης υλοποιούνται από το Εργαστήριο σύμφωνα με τα πρότυπα

DIN EN ISO 12567-1:2010   Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1: Complete windows and doors

DIN EN ISO 12567-1:2006   Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1: Complete windows and doors

DIN EN 12412-2:2003   Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Frames

DIN EN 12412-4:2003  Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 4: Roller shutter boxes

Οι δοκιμές θερμομόνωσης που υλοποιούνται στο Εργαστήριο αφορούν ειδικότερα σε:

Θερμομόνωση βαρέων χωρισμάτων

Θερμομόνωση χωρισμάτων ξηράς δόμησης

Θερμομόνωση παραθύρων

Θερμομόνωση πλαισίων παραθύρων

Θερμομόνωση κιβωτίων ρολών παραθύρων

Θερμομόνωση θυρών με κάσα και θυροφύλλων

Θερμομόνωση παραθύρων με θυρίδες αερισμού 

Θερμομόνωση παραθύρων με κιβώτια ρολών

Θερμομόνωση υαλώσεων και υαλοπετασμάτων

Η θερμομόνωση ενός δομικού στοιχείου προσδιορίζεται με τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U σε W/m2K. Όλες οι δοκιμές που υλοποιεί το Εργαστήριο πραγματοποιούνται σε δοκίμια σε φυσικό μέγεθος. Η δοκιμή θερμομόνωσης είναι μη καταστροφική δοκιμή.

Last Updated ( Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2014 )