ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ arrow ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ arrow Πιστοποίηση και Ηχομόνωση
Πιστοποίηση και ηχομόνωση PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Παρασκευή, 01 Ιανουάριος 2010

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποίηση Ηχομόνωσης

Τι σημαίνουν οι ενδείξεις C και Ctr του πιστοποιητικού ηχομόνωσης

Τα μονότιμα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ηχομόνωσης των χωρισμάτων, δεν επιτρέπουν τη διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά είδη θορύβου που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Έτσι ένα χώρισμα που πρόκειται να μας προστατέψει από τον θόρυβο ενός τρένου αξιολογείται με το ίδιο μέγεθος με το οποίο αξιολογείται ένα χώρισμα που πρόκειται να μας προστατέψει από τον θόρυβο μιας ντίσκο.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, δηλαδή της εξέτασης αν το χώρισμα προσαρμόζεται καλύτερα στις συνθήκες θορύβου χωρίς να αλλάξει το γενικό σύστημα αξιολόγησης με τα μονότιμα μεγέθη που έχουν καθιερωθεί διεθνώς εδώ και δεκαετίες, εφαρμόζονται δύο όροι που συμπληρώνουν τα μονότιμα μεγέθη, και είναι κατάλληλοι για δύο διαφορετικά είδη θορύβων. Ονομάζονται όροι φασματικής προσαρμογής (spectral adaptation terms) και παρουσιάζονται με τις ενδείξεις C και Ctr στο πιστοποιητικό ηχομόνωσης.

Ο όρος C εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καθημερινών θορύβων (ομιλίας, μουσικής, ραδιοφώνου και τηλεόρασης), θορύβων παιδιών που παίζουν, σιδηροδρομικών θορύβων συρμών μεσαίων και υψηλών ταχυτήτων, θορύβων οδικής κυκλοφορίας με ταχύτητες πάνω από 80 χιλιόμετρα/ώρα, θορύβων αεροσκαφών (τζετ) σε μικρές αποστάσεις και θορύβων εργοστασίων μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων.

Ο όρος Ctr εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αστικών κυκλοφοριακών θορύβων, σιδηροδρομικών θορύβων συρμών χαμηλών ταχυτήτων, θορύβων ελικοφόρων αεροσκαφών, θορύβων αεροσκαφών (τζετ) σε μεγάλες αποστάσεις και θορύβων εργοστασίων μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων.

Πως προκύπτει το μονότιμο μέγεθος Rw από την καμπύλη μέτρησης της ηχομόνωσης

Η μέτρηση της ηχομόνωσης γίνεται σε τρίτα της οκτάβας σε φάσμα συχνοτήτων από 100Hz ως 5000Hz και κατά συνέπεια το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι ένα διάγραμμα διαφοράς στάθμης ήχου ανά συχνότητα. Για τον προσδιορισμό του μονότιμου μεγέθους που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εφαρμόζεται η διαδικασία της στάθμισης.

Στο διάγραμμα των αποτελεσμάτων της μέτρησης εφαρμόζεται μία πρότυπη καμπύλη αναφοράς με τρεις χαρακτηριστικές κλίσεις. Η καμπύλη αυτή μετατοπίζεται κάθετα πάνω στο διάγραμμα σε βήματα του 1dB μέχρι το σύνολο των αρνητικών διαφορών της καμπύλης μέτρησης από την καμπύλη αναφοράς να πλησιάζει αλλά να μην υπερβαίνει τα 32dB.

Αρνητικές είναι οι διαφορές στις τριτοοκτάβες όπου η καμπύλη μέτρησης έχει μικρότερες τιμές από την καμπύλη αναφοράς. Οι θετικές διαφορές αγνοούνται. Όταν η καμπύλη αναφοράς βρεθεί στην τελική της θέση, το μονότιμο μέγεθος Rw προκύπτει από την τιμή της καμπύλης αναφοράς στην τριτοοκτάβα των 500Hz.

Πως υπολογίζεται η ηχομόνωση του παραθύρου με βάση την ηχομόνωση της υάλωσης

Η ηχομόνωση ενός παραθύρου μπορεί να υπολογιστεί με βάση την πιστοποιημένη ηχομόνωση της χρησιμοποιούμενης υάλωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο πρότυπο προϊόντος ΕΝ 14351-1:2006 Παράρτημα Β.

Σύμφωνα με το πρότυπο, η υπολογιζόμενη ηχομόνωση δίδεται στους συνημμένους πίνακες.

    

Απόσπασμα από τον Πίνακα Β.1 του Παραρτήματος Β του προτύπου ΕΝ 14351-1:2006

Δείκτης της υάλωσης Rwa

Δείκτης του παραθύρου Rwb

Αριθμός απαιτουμένων σφραγισμάτων

dB

dB

1

27

30

1

28

31

1

29

32

1

30

33

1

32

34

1

34

35

1

36

36

2

38

37

2

40

38

2

a   Προσδιορισμός με δοκιμή κατά EN ISO 140-3 ή με βάση τα πρότυπα ΕΝ 12758 ή ΕΝ 12354-3

b   Σταθερά ή ανοιγόμενα μονά παράθυρα (κάθε τύπου εκτός από συρόμενα) με κλάση αεροπερατότητας 3 κατά το πρότυπο ΕΝ 14351-1:2006 παράγραφος 4.14.

    

Απόσπασμα από τον Πίνακα Β.2 του Παραρτήματος Β του προτύπου ΕΝ 14351-1:2006

Δείκτης της υάλωσης Rw+Ctra

Δείκτης του παραθύρου Rw+Ctrb

Αριθμός απαιτουμένων σφραγισμάτων

dB

dB

1

24

26

1

25

27

1

26

28

1

27

29

1

28

30

1

30

31

1

32

32

2

34

33

2

36

34

2

a   Προσδιορισμός με δοκιμή κατά EN ISO 140-3 ή με βάση τα πρότυπα ΕΝ 12758 ή ΕΝ 12354-3

b   Σταθερά ή ανοιγόμενα μονά παράθυρα (κάθε τύπου εκτός από συρόμενα) με κλάση αεροπερατότητας 3 κατά το πρότυπο ΕΝ 14351-1:2006 παράγραφος 4.14.

Πότε είναι χρήσιμη η εφαρμογή υπολογισμού για τον προσδιορισμό της  ηχομόνωσης

Παράθυρα υψηλών προδιαγραφών σχεδιασμένα και πιστοποιημένα για ηχομόνωση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια με ελαφρύτερες υαλώσεις για την κάλυψη μικρότερων απαιτήσεων ηχομόνωσης. Προϋπόθεση για τον ακριβή υπολογισμό της ηχομόνωσης αποτελεί η ύπαρξη πιστοποιητικού ηχομόνωσης της υάλωσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Η χρήση της μεθόδου του υπολογισμού δεν υποκαθιστά την πιστοποίηση με δοκιμή στο εργαστήριο και ενδέχεται να μην γίνει αποδεκτή σε έργα για τα οποία απαιτούνται παράθυρα με πιστοποιημένη ηχομόνωση.

Last Updated ( Παρασκευή, 06 Ιανουάριος 2012 )