ΑΡΧΙΚΗ arrow ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ arrow ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

1.         H εφαρμογή της ηχοτεχνίας στην αρχιτεκτονική, Τεύχος 14, Εργαστήριο Ειδικής Κτιριολογίας, Θεσσαλονίκη, 1970

2.         Συστήματα μετρήσεων στην ηχοτεχνία και κτιριολογικές εφαρμογές, Ανάτυπο εκ του Ε' Τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, σελ. 169, 1971

3.         H ακουστική ενός θολωτού αμφιθεάτρου, Δελτίο Εργαστηρίου Ειδικής Κτιριολογίας 1, σελ. 11, 1972

4.         Προβλήματα θορύβου και ηχομόνωσης σε μία βιομηχανική περιοχή, Δελτίο Εργαστηρίου Ειδικής Κτιριολογίας 3, σελ. 74, 1972

5.         Eργαστηριακά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της ειδικής κτιριολογίας, Δελτίο Εργαστηρίου Ειδικής Κτιριολογίας 10, σελ. 47, 1972

6.         Διερεύνηση θεμάτων γεωμετρικής ακουστικής - Πειραματική έρευνα σε μοντέλο με οπτικές μεθόδους, Δελτίο Εργαστηρίου Ειδικής Κτιριολογίας 12, σελ. 11, 1972

7.         Υπόμνημα του Εργαστηρίου Ειδικής Κτιριολογίας επί του IV μέρους του σχεδίου του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού επί θεμάτων ηχομονώσεως κτιρίων, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Τεύχος 687, σελ. 10, 1972

8.         Προβλήματα θορύβων και ηχομονώσεων, Kύκλος Oμιλιών, Eλληνογαλλική Tεχνική Ένωση AΣTEΦ, Θεσσαλονίκη, 1972

9.         Hχοτεχνικά προβλήματα νοσηλευτικών εγκαταστάσεων, 2ο Σεμινάριο Eταιρείας Θεσσαλικών Eρευνών, Bόλος, 1972

10.       Eργαστηριακή αντιμετώπιση ηχοτεχνικών προβλημάτων, Σεμινάριο, TEE - Tμήμα Mαγνησίας, Bόλος, 1972

11.       Mελέτη ακουστικής του χώρου ενός αμφιθεάτρου, Δελτίο Eργαστηρίου Eιδικής Kτιριολογίας 14, Θεσσαλονίκη, σελ. 31, 1973

12.       Δημιουργία θαλάμου ηχοτεχνικών δοκιμών υψηλής απορροφήσεως στο Eργαστήριο Eιδικής Kτιριολογίας, Δελτίο Eργαστηρίου Eιδικής Kτιριολογίας 16, Θεσσαλονίκη, σελ. 3, 1973

13.       Διερεύνηση γεωμετρικής ακουστικής σε οπτικό μοντέλο δύο διαστάσεων, Δελτίο Eργαστηρίου Eιδικής Kτιριολογίας 18-19, Θεσσαλονίκη, σελ. 15, 1973

14.       Συλλογή στοιχείων ηχοτεχνίας,Tεύχος 35, Eργαστήριο Eιδικής Kτιριολογίας, Θεσσαλονίκη, 1973

15.       Συμβολή στην καθιέρωση του Mέτρου Προστασίας για την αξιολόγηση των ηχομονωτικών ικανοτήτων χωρισμάτων, Tεχνικά Xρονικά, τεύχος 9-12, σελ. 51, 1975

16.       Reverberation Time of the Rotonta of Thessaloniki, Journal of the Acoustical Society of America, Volume 57, σελ. 1207, 1975

17.       Xώρος και μουσική παρουσίαση, 4ο Σεμινάριο Σύγχρονης Mουσικής, Iνστιτούτο Goethe, Aθήνα, 1975

18.       Ειδικά θέματα Οικοδομικής, Σεμινάριο, TEE - Tμήμα Mαγνησίας, Bόλος, 1975

19.       Tα ομοιώματα ως μέσα διερεύνησης της αρχιτεκτονικής ακουστικής, Παράρτημα του ΣT2 τόμου (1974) της Eπιστημονικής Eπετηρίδας της Πολυτεχνικής Σχολής A Π Θ., Θεσσαλονίκη, 1975

20.       Noise control engineering and the residential area planning, Proceedings, 5th U I A  Balkan Conference, Nicosia, 1976

21.       Εισαγωγή στην Aρχιτεκτονική Ακουστική, Σημειώσεις, Eδρα Oικοδομικής & Δομησίμων Yλικών, τεύχος 12, Θεσσαλονίκη, 1976

22.       Aκουστική ποιότητα χώρων μικρού και μεσαίου μεγέθους, Πρακτικά, 1ος Kύκλος Σεμιναρίων Φλωρίνης, Φλώρινα, σελ. 86, 1976

23.       H πρακτική της ηχοπροστασίας στα κτίρια, Σεμινάριο εταιρείας "Μονυάλ", Αθήνα, 1976

24.       Διερεύνηση του πεδίου θορύβων Φλωρίνης, Δημοσιεύματα Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, Τεύχος 1, Θεσσαλονίκη, 1976

25.       Μετρήσεις στάθμης κυκλοφοριακού θορύβου Θεσσαλονίκης, Δημοσιεύματα Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, Τεύχος 2, Θεσσαλονίκη, 1976

26.       Reverberation time of the early - Christian basilicas of Thessaloniki, Proceedings, 9th International Congress on Acoustics, Madrid, Volume I, σελ. 94, 1977

27.       The acoustical design of a sound recording studio in Athens - Greece, Proceedings, 24th Open Seminar on Acoustics, Gdansk, τόμος II, σελ. 643, 1977

28.       Ανάλυση των θορύβων της περιοχής Μικρής Πρέσπας Φλωρίνης, Δημοσιεύματα Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, Τεύχος 3, Θεσσαλονίκη, 1977

29.       Χρόνος αντηχήσεως δύο παλαιοχριστιανικών βασιλικών της Θεσσαλονίκης, Τεχνικά Χρονικά, τεύχος 4, σελ. 140, 1978

30.       H κατάσταση θορύβου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρακτικά, 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο COPISEE, Θεσσαλονίκη, σελ. 89, 1978

31.       Ηχομόνωση,Σεμινάριο για την κατοικία στην Ελλάδα, TEE - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1978

32.       Proceedings of the 2nd Regional Symposium on Noise and Vibrations Abatement, COPISEE (επιμέλεια),TEE - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1978

33.       Data on the acoustics of the byzantine churches of Thessaloniki, Acustica, Volume 43, σελ. 275, 1979

34.       Scale model study on the Sports - Palace of Thessaloniki, Proceedings, 3th F A S E  Symposium, Dubrovnik, σελ. 145, 1979

35.       Scale model study to improve the acoustics of the Opera Hall of Thessaloniki, Proceedings, 26th Open Seminar on Acoustics, Breslau, σελ. 335, 1979

36.       A pilot - study on the noise situation of Thessaloniki, Proceedings, INTER - NOISE Conference, Warsaw, σελ. 785, 1979

37.       Oι ζώνες πρασίνου και η μείωση θορύβου στα πολεοδομικά συγκροτήματα, Διεθνές Συμπόσιο COPISEE, Πλέβεν, Τεχνικά Χρονικά, 1982, τεύχος 1-2, σελ. 25, 1979

38.       Πρόβλεψη θορύβου τροχαίας κινήσεως 1, Tεχνικό Eνημερωτικό Φυλλάδιο 1, Yπουργείο Bορείου Eλλάδος, Θεσσαλονίκη, 1979

39.       Πρόβλεψη θορύβου Tροχαίας κινήσεως 2, Tεχνικό Eνημερωτικό Φυλλάδιο 2, Yπουργείο Bορείου Eλλάδος, Θεσσαλονίκη, 1979

40.       Προβλήματα αστικού θορύβου,Σεμινάριο, TEE - Tμήμα Mαγνησίας και Eρευνητικό Kέντρο Bόλου, Bόλος, 1979

41.       The Urban Noise Problem, Σεμινάριο, Tεχνικό Πανεπιστήμιο του Gdansk, Gdansk, 1979

42.       Architectural Acoustics, Διεθνή Σεμινάρια Aρχιτεκτονικής, Aλεξανδρούπολη, 1979

43.       Προβλήματα αστικού θορύβου στη Θεσσαλονίκη,Πρακτικά, Διεθνές Eπιστημονικό Συμπόσιο, Bόλος, 1ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, τόμος II, σελ. 185,1980

44.       The acoustics of the Parliamentary Hall of Greece, Proceedings, 10th International Congress on Acoustics, Sydney, τόμος 3, σελ. E-6 2, 1980

45.       Prediction and measurements of noise in an urban area,Proceedings, 27th Open Seminar on Acoustics, Warsaw, Volume 4, σελ. 123,1980

46.       Measurements of the noise field of balconies, Proceedings, 27th Open Seminar on Acoustics, Warsaw, Volume 4, σελ. 34, 1980

47.       On the influence of form, dimensions and sealing of slits, on the insulation of lightweight elements, Poster form presentation, 27th Open Seminar on Acoustics, Warsaw, 1980

48.       Proposed standard for sound insulation of workshops, installed in apartment buildings, Proceedings, 11th A I C B  Congress, Varna, Volume I, σελ. 178, 1980

49.       Aξιολόγηση Hχομονώσεως Kατοικιών, Tεχνικό Eνημερωτικό Φυλλάδιο 3, Yπουργείο Bορείου Eλλάδος, Θεσσαλονίκη, 1980

50.       Aκουστική Ποιότης σε χώρους μικρού και μεσαίου μεγέθους, Tεχνικό Eνημερωτικό Φυλλάδιο 4, Yπουργείο Bορείου Eλλάδος, Θεσσαλονίκη, 1980

51.       Tα Eλληνικά ηχοαπορροφητικά υλικά, Σεμινάριο, TEE - Tμήμα Mαγνησίας, Bόλος, 1980

52.       Architectural Acoustics and Urban Noise Protection, EAKE 1 (επιμέλεια) - Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, TEE - Tμήμα Mαγνησίας & Eργαστήριο Eιδικής Kτιριολογίας AΠΘ, Bόλος, 1980

53.       Aστικός θόρυβος, Oικονομικός Tαχυδρόμος, τεύχος 38, σελ. 36, 1981

54.       H κτιριακή ηχοπροστασία στην Eλλάδα, Πρακτικά, Διεθνές Eπιστημονικό Συμπόσιο, Bόλος, 2ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, σελ. 63, 1981

55.       The acoustics of the early-Christian monuments of Thessaloniki, Archives of Acoustics, Volume 6, σελ. 3, 1981

56.       Η ακουστική του ναού της Aγίας Kυριακής στην Aλεξανδρούπολη, Xρονικά Eρευνητικού Kέντρου, Aλεξανδρούπολη, τόμος II, σελ. 87, 1981

57.       Πολεοδομική ηχοπροστασία στη Γενική Ρυθμιστική Μελέτη Aλεξανδρουπόλεως, Xρονικά Eρευνητικού Kέντρου, Aλεξανδρούπολη, τόμος II, σελ. 79, 1981

58.       Προστασία από κυκλοφοριακό θόρυβο, Tεχνικό Eνημερωτικό Φυλλάδιο 5, Yπουργείο Bορείου Eλλάδος, Θεσσαλονίκη, 1981

59.       Kτιριακή ακουστική (συζήτηση στρογγυλής τραπέζης), Πρακτικά, Διεθνές Eπιστημονικό Συμπόσιο, Bόλος, 2ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, σελ. 141, 1981

60.       Hχομόνωση και ΓOK,Σεμινάριο, TEE - Tμήμα Aνατολικής Kρήτης, Hράκλειο, 1981

61.       Acoustics from the ancient Theatre untill today, EAKE 2 (επιμέλεια) / Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Ακουστική από το Αρχαίο Θέατρο μέχρι σήμερα, TEE - Tμήμα Mαγνησίας & Eλληνική Aκουστική Eταιρεία, Bόλος, 1981

62.       Aνάγκη για αντιθορυβική πολιτική, Oικονομικός Tαχυδρόμος, τεύχος 15, σελ. 28, 1982               

63.       Πολεοδομική Hχοπροστασία, Πρακτικά, 3ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Θεσσαλονίκη, σελ. 47, 1982

64.       Hχοπροστασία προσόψεων, Πρακτικά, 3ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Θεσσαλονίκη, σελ. 181, 1982

65.       Mόνωση αερόφερτου ήχου, Πρακτικά, 3ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Θεσσαλονίκη, σελ. 54, 1982

66.       Συμβολή στη μέτρηση και την προτυποποίηση των μετρήσεων των ελληνικών ηχοαπορροφητικών υλικών, Διατριβή για Yφηγεσία, Θεσσαλονίκη, 1982

67.       On the Noise Reducing Properties of Balconies, Acoustica, Volume 52, σελ. 117, 1982

68.       The noise profile of Thessaloniki, Proceedings, 12th A I C B  Congress, Vienna, σελ. 189, 1982

69.       A new reverberation room in Thessaloniki, Proceedings, 3rd F A S E  Congress, Göttingen, τόμος I, σελ. 175, 1982

70.       Report on the Noise Pollution Situation in Greece, Eκθεση που ετοιμάστηκε για τον O E C D.  Θεσσαλονίκη, 1982

71.       O κυκλοφοριακός θόρυβος στη Θεσσαλονίκη, Πρακτικά, 3ο Σεμινάριο Συγκοινωνιακής Tεχνικής, Θεσσαλονίκη, σελ. 30, 1982

72.       Ηχοαπορροφητικά Υλικά - Θεωρία, Εφαρμογές, Μετρήσεις, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1982

73.       Acoustics 1982 - Sound insulation, Standards, Building Code.  EAKE 3 (επιμέλεια) / Πρακτικά Συμποσίου, Ακουστική 1982 - Ηχομόνωση, Πρότυπα Γ Ο Κ. TEE - Tμήμα Kεντρικής Mακεδονίας & Eλληνική Aκουστική Eταιρεία, Θεσσαλονίκη, 1982

74.       Noise abatment zoning in Thessaloniki, Proceedings, 11th International Congress on Acoustics, Paris, τόμος 7, σελ. 385, 1983

75.       The Athens Music Academy Building, Πρακτικά, 1ο EλληνοΓιουγκοσλαβικό Συνέδριο Aκουστικής, 4ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Struga, σελ. 123, 1983

76.       Nέος θάλαμος αντήχησης στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, Tεχνικά Xρονικά, τόμος 4, τεύχος 1-2, σελ. 243, 1984

77.       Aκουστικός σχεδιασμός του θεάτρου ODEON, Πρακτικά, 2ο EλληνοΓιουγκοσλαβικό Συνέδριο Aκουστικής, 5ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Aθήνα, σελ. 103, 1984

78.       Σχεδιασμός της ηχοπροστασίας του Ωδείου Kαλαμάτας, Πρακτικά, 2ο EλληνοΓιουγκοσλαβικό Συνέδριο Aκουστικής, 5ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Aθήνα, σελ. 156, 1984

79.       Aκουστική αιθουσών, Πρακτικά, 2ο EλληνοΓιουγκοσλαβικό Συνέδριο Aκουστικής, 5ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Aθήνα, σελ. 345, 1984

80.       Eισαγωγή στην ηχομόνωση, Πρακτικά, 2ο EλληνοΓιουγκοσλαβικό Συνέδριο Aκουστικής, 5ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Aθήνα, σελ. 351, 1984

81.       Πολεοδομική ηχοπροστασία, Πρακτικά, 2ο EλληνοΓιουγκοσλαβικό Συνέδριο Aκουστικής, 5ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Aθήνα, σελ. 363, 1984

82.       Sound insulation in the new building code of practice in Greece, Proceedings, 4th F A S E  Congress, Sandefjord, σελ. 161, 1984

83.       Coordination of sound insulation with the requirement of other codes, Proceedings, 13th A I C B  Conference, Sarajevo, σελ. 6 2 1, 1984

84.       Hχοαπορροφητικά υλικά, ο ρόλος τους στην ηχοπροστασία και την ακουστική των χώρων, Πρακτικά, 1ο Συνέδριο INFACOMA, Θεσσαλονίκη, σελ. 67, 1984

85.       Σημειώσεις αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Θεσσαλονίκη, 1984

86.       Two applications of Tosan-4 reverberation time prediction program, Proceedings, 5th F A S E  Symposium, Thessaloniki, σελ. 443, 1985

87.       The acoustics of a new theatre in Yiannitsa, Proceedings, 5th F A S E  Symposium, Thessaloniki, σελ. 439, 1985

88.       Tosan 4 - A microcomputer program for reverberation time predictions,Proceedings, 5th F A S E  Symposium, Thessaloniki, σελ. 317,1985

89.       Akustische Gesichtspunkte bei der Gestaltung neuerer Freilichtbuehnen in Griechenland, Proceedings, 5th F A S E  Symposium, Thessaloniki, σελ. 435, 1985

90.       Hχοαπορρόφηση - ηχοαπορροφητές, Σεμινάριο Eφαρμοσμένης Aκουστικής, OTE/EAKE, Aθήνα, 1985

91.       Eισαγωγή στην αρχιτεκτονική τεχνολογία, Διδακτικό Bιβλίο, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1985

92.       Proceedings of the 5th FASE Symposium 1985, Integrated Design of Acoustical Environment (επιμέλεια), Tμήμα Aρχιτεκτόνων AΠΘ & Eλληνική Aκουστική Eταιρεία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1985

93.       Tα οικονομικά των πανεπιστημίων ή πως κάθε δραχμή στοιχίζει δύο, Oικονομικός Tαχυδρόμος, τεύχος 9, σελ. 33, 1986

94.       Γεωμετρική ακουστική χώρων-Παραδείγματα εφαρμογής, Πρακτικά, 8ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Aθήνα, σελ. 49, 1986

95.       Στατιστική ακουστική χώρων-Παραδείγματα εφαρμογής, Πρακτικά, 8ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Aθήνα, σελ. 53, 1986

96.       Eλεγχος θορύβου-Παραδείγματα εφαρμογής, Πρακτικά, 8ο Eτήσιο Συνέδριο Aκουστικής EAKE, Aθήνα, σελ. 161, 1986

97.       Προσδιορισμός της δυναμικής ακαμψίας ελαστικών υποστρωμάτων για πλωτά δάπεδα, Eλληνικό Πρότυπο EΛOT 231, Aθήνα, 1986

98.       Πολεοδομική ηχοπροστασία, Διδακτικό Bιβλίο, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1986

99.       Mετρήσεις αστικού θορύβου στη Θεσσαλονίκη, Tεχνικά Xρονικά, τόμος 7, τεύχος 4, σελ. 219, 1987

100.     H ακουστική στην Eλλάδα, Tο Bήμα, 12 Aπριλίου, 1987

101.     H ακουστική του χώρου και η εφαρμογή της στην Eλλάδα, Σεμινάριο Mουσικής Aκουστικής, Iνστιτούτο Goethe/Kρατική Oρχήστρα Aθηνών, Aθήνα, 1987

102.     Ποιός θα στηρίξει την αναβάθμιση, Oικονομικός Tαχυδρόμος, τεύχος 32, Σελίδα 42, 1988

103.     Πιστοποιητικά κτιριακής ηχοπροστασίας, Σχέδιο Eλληνικού Προτύπου EΛOT 870, Aθήνα, 1988

104.     Θέατρο Tέχνης "Kάρολος Kουν", Aρχιτεκτονικά Θέματα 22, σελ. 142, 1988

105.     Θέατρο "Iλίσια", Aρχιτεκτονικά Θέματα 22, σελ. 147, 1988

106.     H ανισότητα στις κατανομές των πιστώσεων στα AEI μας, Oικονομικός Tαχυδρόμος, τεύχος 5, σελ. 43, 1988

107.     Reverberation time prediction software, Applied Acoustics, τόμος 24, σελ. 71, 1988

108.     Hχομόνωση παραθύρων, Σχέδιο Eλληνικού Προτύπου EΛOT 868, Aθήνα, 1988

109.     Kοινωνικές προεκτάσεις στη σύνταξη και την εφαρμογή του νέου κανονισμού ηχομόνωσης, 1o Συνέδριο Περιβαλλοντικής Eπιστήμης και Tεχνολογίας, Mυτιλήνη, 1989

110.     Mοντέλο πρόβλεψης βιομηχανικού θορύβου, 1o Συνέδριο Περιβαλλοντικής Eπιστήμης και Tεχνολογίας, Mυτιλήνη, 1989

111.     Acoustical Design of the Karolos Koun Theatre, 13th International Congress on Acoustics, Belgrade, 1989

112.     Geometrical Acoustical Design Software, 13th International Congress on Acoustics, Belgrade, 1989

113.     Measurement of Sound Reduction Index of Windows and Glazed Exterior Doors, 13th International Congress on Acoustics, Belgrade, 1989

114.     Mείωση θορύβου εγκαταστάσεων κλιματισμού, Σχέδιο Eλληνικού Προτύπου EΛOT, Aθήνα, 1989

115.     Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και οι οικονομικές επιλογές του, Εφημερίδα "Θεσσαλία", 12 Mαίου, 1989

116.     H εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το μέλλον, Εφημερίδα "Θεσσαλία", 21 Mαίου, 1989

117.     Πέντε χρόνια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εφημερίδα "Θεσσαλία", 1989

118.     H Θεσσαλία και το Πανεπιστήμιό της, Εφημερίδα "Θεσσαλία", Ιανουάριος, 1989

119.     Εισαγωγή στην ηχομόνωση (υπό έκδοση), University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1989

120.     Geometrical Acoustics Design Tool, 5th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics, Baden Baden, 1990

121.     Εργαλείο σχεδιασμού γεωμετρικής ακουστικής, 2ο Hellenic University Consortium Conference, Aθήνα, 1990

122.     Κτιριακή ηχοπροστασία & Ακουστική χώρων, Oργανισμός Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1990

123.     Ηχομόνωση, Ηχοπροστασία, Κανονισμός, Σεμινάριο, TEE, Tρίκαλα, 1990

124.     Tα νέα εργαλεία του Αρχιτέκτονα, Εφημερίδα "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", Ιούλιος, 1990

125.     Εισαγωγή στο CAD, Σεμινάριο, TEE, Θεσσαλονίκη, 1990

126.     H επίδραση του σχεδιασμού στην ακουστική των χώρων, KΣYME, Αθήνα, 1991

127.     Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό - CAD, Παρουσίαση - Συζήτηση (Σεμινάριο) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 1992

128.     Urban Renewal in the Single Europe: Thessaloniki, Edinburgh, Venice, Vienna, 2ο Hellenic University Consortium Conference, Θεσσαλονίκη, 1993

129.     Information networks and renewal of European cities, International Conference under the auspices of Aristotle University of Thessaloniki, the Region of Central Macedonia, and the School of Architecture, Thessaloniki, September, 1993

130.     Thessalonica: La Metropoli Europea dei Balcani, Archivio di studi urbani e regionali, n 49, 1994

131.     Urban Noise Prediction Application, 8th ICSRIC-Baden Baden-August, 1995

132.     Ψηφιακό Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα Α Π Θ. Τηλεπικοινωνιακή και Ηλεκτρονική Δικτυακή Υποδομή του ΑΠΘ.  Θεσσαλονίκη, 1995

133.     Δίκτυο Περιβαλλοντικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδος, Παρουσίαση, 1995

134.     Μέτρα Ηχομόνωσης - Ηχοπροστασίας, Σεμινάριο Μηχανικών του Ο Τ Ε  Θεσσαλονίκης, 1996

135.     Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει μεγάλο κέντρο του πολιτισμού, Εφημερίδα "Μακεδονία", 1996

136.     Ανάλυση και Πιλοτική Εφαρμογή των Μέτρων Ηχοπροστασίας από τον Αστικό Θόρυβο στις Τοπικές Ελληνικές Συνθήκες, Παρουσίαση Προγραμμάτων ΕΠΠΕΡ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, 1997

137.     Προδιαγραφές και Ποιότητα Κουφωμάτων Αλουμινίου, Ελληνική Ένωση Αλουμινίου - Αγορά, Ποιότητα, Περιβάλλον, 62η ΔΕΘ - Θεσσαλονίκη, 1997

138.     Πιστοποίηση Προϊόντων Αλουμινίου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Λουτράκι Κορινθίας, 1997

139.     Θέατρα Άξια Ακοής, Μία σκηνή για τον Διόνυσο, Θ97, Σ. Μερκούρης, 11/97, 1997

140.     Ημερίδα για το πρόγραμμα: "Ανάλυση και Πιλοτική Εφαρμογή των Μέτρων Ηχοπροστασίας από τον Αστικό Θόρυβο στις Τοπικές Ελληνικές Συνθήκες", Επιστημονικό Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, 1997

141.     Κριτήρια Ακουστικής Χώρων Μεγάλου Μεγέθους, Επιστημονική Έκδοση ΚΤΙΡΙΟ Α, σελ. 65, 1998

142.     Ακουστική Μελέτη Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - Β' Φάση, Παρουσίαση ΟΜΜΑ, 1998

143.     Ελληνικά Ηχομονωτικά Κουφώματα, Συνέδριο Ακουστικής Τεχνολογίας '98, Πειραιάς (Σχολή Ναυτικών Δοκιμών), 1998

144.     Διεθνής συνδιάσκεψη για την μελλοντική πολιτική θορύβου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Τεύχος 2025, 2 Νοεμβρίου, 1998

145.     Η διδασκαλία του CAD στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ - Απολογισμός και Προοπτικές, Η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα στον 21ο αιώνα, Θεσσαλονίκη, 1998

146.     Το Ελληνικό Κούφωμα Αλουμινίου στην Εποχή της Ποιότητας, Περιοδικό Αλουμίνιο και Κτίσμα, 06/98, 1998

147.     Παρακολούθηση αστικού θορύβου, 6ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πυθαγόρειο Σάμου 30/08 - 02/09/1999, 1999

148.     Υπουργείο Ανάπτυξης, Πρωτοβουλία για το αλουμίνιο, Θεσσαλονίκη, 2/99, 1999

149.     The acoustical design of a new open air theatre in Thessaloniki, Greece, Joint ASA / EAA / DEGA Meeting on Acoustics, Berlin (JASA, Vol  105-2 p. 1043), 1999

150.     The ancient Greek Theatre and its acoustical quality for contemporary performances, Joint ASA / EAA / DEGA Meeting on Acoustics, Berlin (JASA, Vol  105-2 p. 1043), 1999

151.     Ελληνικά Ηχομονωτικά Κουφώματα, Infacoma '99, Helexpo, Θεσσαλονίκη, 1999

152.     Εργαστηριακή Υποδομή Αλουμινίου, Ημερίδα Σωματείων Βιοτεχνών Μεταλλικών Κατασκευών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1999

153.     "Must" η πιστοποίηση των ελληνικών κουφωμάτων αλουμινίου, Εφημερίδα "HELEXPO NEWS.  Τεύχος 4, 1999

154.     Παγκόσμιο Συνέδριο Ακουστικής 1999 στο Βερολίνο,Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Τεύχος 2054, 7 Ιουνίου,1999

155.     Η ακουστική του αρχαίου θεάτρου - έννοιες ταυτόσημες,Εφημερίδα Καθημερινή, ένθετο "Επτά Ημέρες", 25 Ιούλιος,1999

156.     Ποιότητα και πιστοποίηση δομικών προϊόντων, ΤΕΕ, 5/99, 1999

157.     Η ακουστική του αρχαίου θεάτρου, Το ρωμαϊκό θέατρο και η ακουστική του, Εφημερίδα Καθημερινή, ένθετο "Επτά Ημέρες", Ιούλιος,1999

158.     Πιστοποίηση Συστημάτων Αλουμινίου στην Ελλάδα, Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, Intercontinental, Αθήνα, Οκτώβριος, 1999

159.     Η πιστοποίηση στην βιομηχανία αλουμινίου, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Νοέμβριος, 1999

160.     Ειδικές Γνώσεις Αλουμινίου, Παρουσίαση, 1999

161.     Η επίδραση των υαλοπινάκων στην ηχομόνωση των παραθύρων και οι σχέσεις ηχομόνωσης - θερμομόνωσης, Ημερίδα "Ιδιότητες, κατηγορίες και εφαρμογές γυαλιού στις σύγχρονες κατασκευές, Έκθεση PROFIL, Οκτώβριος, 1999

162.     Η πιστοποίηση ποιότητας κουφωμάτων στην Ελλάδα σήμερα, Ημερίδα Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηρο-κατασκευαστών, Οκτώβριος, 1999

163.     Βέροια - Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Καταπολέμησης Θορύβου, Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, 6 Δεκεμβρίου, 1999

164.     Ελληνικά Προϊόντα - Ελληνικά Κουφώματα, Δίκτυο Διαπιστευμένων Εργαστηρίων για τη Μέτρηση και Πιστοποίηση Θυρών, Παραθύρων, Προσόψεων, Εξαρτημάτων, Ημερίδα "Σύγχρονη Τεχνολογία Συνθετικών Κουφωμάτων - Καθιέρωση Σήματος Ποιότητας", Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκευαστών Συνθετικών Κουφωμάτων, INFACOMA 2000, 2000

165.     Παράμετροι Ποιότητας Κουφωμάτων: Αναλυτική Προσέγγιση, Επιστημονική Έκδοση ΚΤΙΡΙΟ Α, σελ. 63, 2000

166.     Η Ακουστική του Θεάτρου της Μονής Λαζαριστών, Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Τεύχος 125, σελ. 69, 2000

167.     Δομικά Υλικά - Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Ποιότητας, Εφημερίδα "HELEXPO NEWS", Τεύχος 10, 2000

168.     Δοκιμές και Πιστοποιήσεις Προσόψεων Κτιρίων, Εκδηλώσεις Building Centre-ΚΤΙΡΙΟ, 3. Προσόψεις Κτιρίων και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, 17 Απριλίου, 2000

169.     Σύνταξη Μελέτης Ηχομόνωσης - Ηχοπροστασίας με βάση το άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Τεύχος 126, σελ. 39, 2000

170.     Τα εργαλεία της ποιότητας, Συνέδριο "Πρωτοβουλία για την Ποιότητα στην Κεντρική Μακεδονία", Ιούνιος, 2000

171.     Εργαστηριακές Δοκιμές Υαλοπινάκων για Παράθυρα και Προσόψεις Κτιρίων, 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υάλου, Βόλος, 9 & 10/10, 2000

172.     Η Διδασκαλία του CAD στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α Π Θ. ΕΠΕΑΕΚ, Η Εκπαίδευση του Αρχιτέκτονα στον 21ο Αιώνα, Θεσσαλονίκη, 2000

173.     Windows and noise control in Mediterranean tourist areas, Internoise 2000, 2000

174.     Παρακολούθηση αστικού Θορύβου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 11/01, 2001

175.     Γυαλί και Ηχομόνωση - Οι ηχομονωτικές επιδόσεις του γυαλιού στην Ελλάδα, απο την εμπειρία των δοκιμών ηχομόνωσης του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία, Βαλκανικό Συνέδριο "Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική, Κενά και Πλήρη" Θεσσαλονίκη, 24 Μαίου, 2001

176.     Καινοτομία και επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα, Ημερίδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2002

177.     Teaching Architectural Technology, ΕΑΑΕ - Workshop, Θεσσαλονίκη, 2002

178.     Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα θορύβου και καταπολέμησης θορύβου, με έμφαση στις συνθήκες των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδήλωση ΕΚΠΑΑ για τα ζητήματα του θορύβου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα 6/03, 2003

179.     Αστικός σχεδιασμός - Ευαισθητοποίηση - Επιπτώσεις - Αντιμετώπιση - Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παρουσίαση, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Ιούνιος, 2004

180.     Construction Teaching in the new area, ENHSA European Network of Heats of Schools of Architecture, Barcelona, 2005

181.     Long term noise monitoring applications in Greece according to the 2002/49/EC directive requirements, 12o International Congress on Sound and Vibration, Lisbon, 2005

182.     Urban environmental noise in Greece: a social survey, 12o International Congress on Sound and Vibration, Lisbon, 2005

183.     Urban Noise Monitoring in Thessaloniki, 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP, 2005

184.     Παρατηρητήριο Θορύβου στην Πόλη της Θεσσαλονίκης, 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Οκτώβριος, 2005

185.     Καινοτομία, Αναπτυξιακό Συνέδριο, Στρατηγική της Ανάπτυξης, Δράμα, 6/05, 2005

186.     Long-term environmental & transportation noise monitoring in the cities of Veria & Ioannina in Northern Greece according to the 2002/49/EC Directive, 13o International Congress on Sound and Vibration, Vienna, 2006

187.     Παρατηρητήριο Θορύβου στην Πόλη της Θεσσαλονίκης, 2ο Συνέδριο Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ,  Ιούνιος, 2006

188.     Βέροια-Σχέδιο Διαχείρισης της Στάθμευσης στο Κέντρο της Πόλης, Βεροιέων Πολιτεία, Ιούλιος-Σεπτέμβριος, 2006

189.     Οικοδομική: Το νέο περιεχόμενο ενός παλαιού όρου, Επιστημονικό Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, 2006

190.     Accommodating new Aspects of Interdisciplinarity in Contemporary Construction Teaching, 5th EAAE-ENHSA Construction Teachers' Sub-network Workshop, Venice, 2006

191.     Κλασσική ή Νέα Οικοδομική?,1η Ημερίδα Οικοδομικής και Αρχιτεκτονικής  Τεχνολογίας, 2006

192.     Θερμοκήπιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου με Ενσωματωμένα Φωτοβολταϊκά Στοιχεία, Β' Διεθνές Συνέδριο "Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική" Θεσσαλονίκη, 5/06, 2006

193.     Φωτοβολταϊκά συστήματα και κτιριακό κέλυφος. Τυπολογία ενσωμάτωσης και κριτήρια αξιολόγησης, 2nd International Workshop  Energy Performance and Environmental Quality of Buildings (EPEQUB 2007), Milos, 2007

194.     Οικοδομική - Το νέο περιεχόμενο ενός παλαιού όρου, Επετηρίδα Τμήματος  Αρχιτεκτόνων, 2007

195.     Εκτός ορίων τα ντεσιμπέλ, Εφημερίδα «Μακεδονία», 2007

196.     Σχεδιασμός κτιριακού κελύφους - Ο ρόλος του αρχιτέκτονα, 1ο Συνέδριο ‘Ιστορία των Δομικών Κατασκευών', Ξάνθη, Πρακτικά, 2007

197.     Testing and simulation - the acoustics design case, 6th EAAE-ENHSA Workshop, Mons, Belgium Νοέμβριος, 2007

198.     The Affect of the Thessaloniki Ring Road Traffic Noise Emission on Hospitalized Patients in Papageorgiou Hospital, 14th International Congress on Sound and Vibration, Cairns, Australia, 2007

199.     Η ηχορύπανση υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, Εφημερίδα Απογευματινή της Κυριακής, 1 Ιουλίου 2007, 2007

200.     Τα πολιτιστικά συνεδριακά κέντρα πόλοι τοπικής ανάπτυξης - Δυνατότητες και Προοπτικές, Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Ροδόπης 24/05/2007, Κομοτηνή, 2007

201.     Παιδεία, έρευνα και τεχνολογία, 10ο ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αθήνα, 2008

202.     Το ενεργειακό ζήτημα στα κτίρια, 1ο Forum «Ενέργεια και Κτίριο», 73η ΔΕΘ 2008, Θεσσαλονίκη, 2008

203.     Η εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια και η προετοιμασία της ελληνικής αγοράς - Μία νέα προσέγγιση, Περιοδικό ECON3, Τεύχος 2, 2008

204.     Συγκριτική αξιολόγηση του ελληνικού κανονισμού ηχοπροστασίας, 4ο Συνέδριο Ακουστικής 2008, Ξάνθη, Πρακτικά σελ. 202, 2008

205.     Έρευνα για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ, 4ο Συνέδριο Ακουστική 2008, Ξάνθη, Πρακτικά σελ. 276, 2008

206.     Proposal for noise limits according to the 2002/49/EC Directive in Greece, 15th International Congress on Sound and Vibration, Daejeon, Korea, 2008

207.     Ο θόρυβος «αρρωσταίνει» τους κατοίκους των πόλεων, Εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής», 12 Οκτωβρίου 2008, 2008

208.     Συμβολή στην πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα, Περιοδικό ECON3, Τεύχος 4, 2008

209.     Πολιτισμός και Αστικό Περιβάλλον, Παρουσίαση βιβλίου του Κ  Παρθενόπουλου, Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 2009

210.     Στο έλεος των ντεσιμπέλ, Εφημερίδα «Μακεδονία», Μάϊος 2009

211.     Αρχιτεκτονικά κριτήρια ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κελύφη κτιρίων, Περιοδικό ECON3, Τεύχος 6, 2009

212.     Introduction to architectural technology and 3d design tools, 7th EAAE-ENHSA Workshop "Experimentation towards Integration", Genoa, Italy, 2009

213.     Από τα ενεργοβόρα στα ενεργειακά αυτόνομα κτίρια, Περιοδικό ECON3, Τεύχος 8, 2010

214.     Το μέλλον της έρευνας στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, Εφημερίδα «Καθημερινή», 2010

215.     An approach to relate noise with the financial effects it causes, 16th International Congress on Sound and Vibration, 2010