ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΠΑΡΑΘΥΡΑ arrow Θερμομόνωση Κιβωτίων
ΔΟΚΙΜΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Κυριακή, 06 Ιούνιος 2010

Κιβώτια Ρολών - Θερμομόνωση

Η πιστοποίηση της θερμομόνωσης των κιβωτίων ρολών, δηλαδή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων με μικρά δοκίμια τυποποιημένης διάστασης 1,23m, τα οποία τοποθετούνται με τρόπο που περιγράφεται στο πρότυπο σε ειδικό άνοιγμα δοκιμών  (μάσκα) διαστάσεων 1,50m επί 1,25m του συστήματος δοκιμών θερμομόνωσης (hot box).

Τα δοκίμια κιβωτίων ρολών είναι κιβώτια ρολών, στα οποία έχουν ενσωματωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρείται ότι θα συμβάλουν στη μείωση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω, προκειμένου να θεωρείται το πλαίσιο θερμο11_shutterspecimen.jpgμονωτικό.

  • Θερμομονωτική επένδυση
  • Σφραγίσματα βέλτιστης αεροστεγανότητας

Κάθε δοκιμή αφορά ένα συγκεκριμένο τύπο κιβωτίου ρολού και συνεπώς μία δοκιμή δεν είναι δυνατό να καλύψει περισσότερους τύπους , έστω και αν κατασκευάζονται με τις ίδιες πρώτες ύλες.

Η προετοιμασία του δοκιμίου περιλαμβάνει την τοποθέτησή του σύμφωνα με το σχέδιο που προβλέπει το πρότυπο, με τα διαστήματα μεταξύ ή περιμετρικά των κιβωτίων ρολών πλήρη με θερμομονωτικό υλικό ειδικής προδιαγραφής.[1]

Ο περιμετρικός αρμός μεταξύ δοκιμίου και μάσκας σφραγίζεται και από τις δύο πλευρές με ειδική μονωτική ταινία. Το σφράγισμα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής λόγω της πολύ μικρής επιφανείας του αρμού και του χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του ενδιάμεσου στρώματος αέρα.

Οι δοκιμές κιβωτίων ρολών υλοποιούνται με στόχο την πρόβλεψη της επίδοσης ενός παραθύρου που κατασκευάζεται με το μετρούμενο κιβώτιο ρολού. 

2_windowmask.jpg

Last Updated ( Πέμπτη, 05 Ιανουάριος 2012 )