ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΥΑΛΩΣΕΙΣ arrow Δοκίμια Ηχομόνωσης
ΔΟΚΙΜΙΑ ΥΑΛΩΣΕΩΝ PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Κυριακή, 06 Ιούνιος 2010

Ηχομόνωση

Η πιστοποίηση της ηχομόνωσης των υαλώσεων, δηλαδή του Μέτρου Ηχομείωσης Αερόφερτου Ήχου R, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων με δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων 1,48m επί 1,23m τα οποία τοποθετούνται σε ένα ειδικό άνοιγμα διαστάσεων 1,50m επί 1,25m που βρίσκεται μεταξύ δύο θαλάμων δοκιμών ειδικού σχεδίου και διαστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων DIN EN ISO 140.

Τα δοκίμια υαλώσεων είναι μονοί, διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Το διάστημα μεταξύ των υαλοπινάκων περιέχει αέρα ή ειδικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η στεγανότητα του περιμετρικού σφραγίσματος, ώστε να μην εισέλθει υγρασία και να μη διαφύγει το αέριο, εφόσον χρησιμοποιείται. 6_glass.jpg

Δεδομένου ότι οι ηχομονωτικές ιδιότητες της υάλου είναι γνωστές και σταθερές, δεν έχει νόημα η δοκιμή σε μονούς υαλοπίνακες, παρά μόνο για τυπικούς λόγους (πιστοποίηση). Πολλαπλοί ελασματοποιημένοι υαλοπίνακες που κατασκευάζονται συνήθως με στόχο την υψηλή ηχομόνωση ή την ασφάλεια, έχουν Μέτρο Ηχομείωσης Αερόφερτου Ήχου που διαφέρει σε σημαντικό βαθμό από το αντίστοιχο Μέτρο των μονών υαλοπινάκων, λόγω της επίδρασης των ενδιάμεσων λεπτών στρώσεων υλικών που τοποθετούνται μεταξύ των υαλοπινάκων για την ελασματοποίηση.

Το δοκίμιο τοποθετείται σε ξύλινους τάκους ύψους 1cm προκειμένου να διαμορφωθεί περιμετρικός αρμός πλάτους 1cm μεταξύ του δοκιμίου (1,48m επί 1,23m) και του ανοίγματος δοκιμών (1,50m επί 1,25m). Στις δύο πλευρές του δοκιμίου τοποθετείται ξύλινο πλαίσιο από πηχάκια 2,5cm επί 2,5cm. Το κενό γεμίζει με ειδικό πλαστικό υλικό σφραγίσματος διαρκείας. Το σφράγισμα επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής και συνεπώς θα πρέπει να υλοποιείται με μεγάλη προσοχή.

Τα δοκίμια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και για την πιστοποίηση της θερμομόνωσής τους, δεδομένου ότι η δοκιμή είναι μη καταστροφική.

Η τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών της τοποθέτησης των δοκιμίων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα δοκιμών που εφαρμόζονται, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών που θα χρησιμοποιηθούν για την Σήμανση Συμμόρφωσης CE.

7_windowspecimen.jpg

Last Updated ( Πέμπτη, 05 Ιανουάριος 2012 )