ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΠΑΡΑΘΥΡΑ arrow Ηχομόνωση Παραθύρων
ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ PDF Print E-mail
Written by E.Tzekakis   
Κυριακή, 06 Ιούνιος 2010

Ηχομόνωση

Η πιστοποίηση της ηχομόνωσης των παραθύρων, δηλαδή του Μέτρου Ηχομείωσης Αερόφερτου Ήχου R, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων με δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων 1,48m επί 1,23m τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό άνοιγμα διαστάσεων 1,50m επί 1,25m που βρίσκεται μεταξύ δύο θαλάμων δοκιμών ειδικού σχεδίου και διαστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων DIN EN ISO 140.

Τα δοκίμια παραθύρων είναι κανονικά παράθυρα έτοιμα για τοποθέτηση στο έργο, στα οποία έχουν ενσωματωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρείται ότι θα συμβάλουν στη ηχομόνωση. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω, προκειμένου να θεωρείται το παράθυρο ηχομονωτικό.

·         Ηχομονωτικούς υαλοπίνακες 4_windowspecimen.jpg

·         Περιμετρικά σφραγίσματα αεροστεγανότητας

Κάθε δοκιμή αφορά ένα συγκεκριμένο τύπο παραθύρου (μονόφυλλο, δίφυλλο κλπ) και συνεπώς μία δοκιμή δεν είναι δυνατό να καλύψει περισσότερους τύπους παραθύρων, έστω και αν κατασκευάζονται με τις ίδιες πρώτες ύλες.

Το δοκίμιο τοποθετείται σε ξύλινους τάκους ύψους 1cm προκειμένου να διαμορφωθεί περιμετρικός αρμός πλάτους 1cm μεταξύ του δοκιμίου (1,48m επί 1,23m) και του ανοίγματος δοκιμών (1,50m επί 1,25m). Ο περιμετρικός αρμός γεμίζει με πορώδες ηχοαπορροφητικό και σφραγίζεται και από τις δύο πλευρές με κορδόνι διαμέτρου 1cm και σιλικόνη. Το σφράγισμα επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής και συνεπώς θα πρέπει να υλοποιείται με μεγάλη προσοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση του παραθύρου στο εργοτάξιο δεν πρέπει να παρουσιάζει κενά ή να δημιουργεί ηχογέφυρες στη σύνδεση τοίχου-πλαισίου, άλλως οι επιδόσεις του προϊόντος στο έργο θα είναι κατώτερες από τις επιδόσεις του δοκιμίου στο εργαστήριο. Η (συνήθης) πλήρωση του κενού με πολυουρεθάνη δεν διασφαλίζει την στεγανότητα του αρμού μεταξύ τοίχου και πλαισίου.

Τα δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και για την πιστοποίηση της θερμομόνωσής τους, δεδομένου ότι η δοκιμή είναι μη καταστροφική.

Η τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών της τοποθέτησης των δοκιμίων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα δοκιμών που εφαρμόζονται, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών που θα χρησιμοποιηθούν για την Σήμανση Συμμόρφωσης CE.

5_windowsealing.jpg

3_windowspecimen.jpg 

Last Updated ( Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2011 )