ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΘΥΡΕΣ arrow Ηχομόνωση Θυρών
ΔΟΚΙΜΙΑ ΘΥΡΩΝ

Ηχομόνωση

Η πιστοποίηση της ηχομόνωσης θυρών, δηλαδή του Μέτρου Ηχομείωσης Αερόφερτου Ήχου R, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων συνήθως με δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων 1,98m επί 0,98m τα οποία τοποθετούνται σε ένα ειδικό άνοιγμα δοκιμών διαστάσεων 2,00m επί 1,00m που διαμορφώνεται για το σκοπό αυτό μεταξύ δύο θαλάμων δοκιμών ειδικού σχεδίου και διαστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων DIN EN ISO 140.

Τα δοκίμια θυρών είναι κανονικές θύρες με πλαίσιο έτοιμες  για τοποθέτηση στο έργο, στις οποίες έχουν ενσωματωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρείται ότι θα συμβάλουν στη ηχομόνωση. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω, προκειμένου να θεωρείται η θύρα ηχομονωτική.

·         Δικέλυφη κατασκευή

·         Ηχοαπορρόφηση στο διάκενο

·         Περιμετρικά σφραγίσματα αεροστεγανότητας

Κάθε δοκιμή αφορά ένα συγκεκριμένο τύπο θύρας και συνεπώς μία δοκιμή δεν είναι δυνατό να καλύψει περισσότερους τύπους θυρών, έστω και αν κατασκευάζονται με τις ίδιες πρώτες ύλες.

Η τοποθέτηση του δοκιμίου γίνεται με ειδικό τρόπο σε μάσκα που κατασκευάζεται με γυψοσανίδες ειδικά για την δοκιμή αυτή.  Το δοκίμιο τοποθετείται στο άνοιγμα δοκιμών και ο περιμετρικός αρμός γεμίζει με πορώδες ηχοαπορροφητικό και σφραγίζεται εξωτερικά και από τις δύο πλευρές με κορδόνι διαμέτρου 1cm και σιλικόνη. Το σφράγισμα επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής και συνεπώς θα πρέπει να υλοποιείται με μεγάλη προσοχή.

22_doormask.jpgΔεδομένου ότι η μάσκα κατασκευάζεται για τη δοκιμή της θύρας, είναι εφικτή η δοκιμή θυρών με μεγαλύτερες διαστάσεις, έως 3,69m επί 3,08m.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση της θύρας  στο εργοτάξιο δεν πρέπει να παρουσιάζει κενά ή να δημιουργεί ηχογέφυρες στη σύνδεση τοίχου-πλαισίου, άλλως οι επιδόσεις του προϊόντος στο έργο θα είναι κατώτερες από τις επιδόσεις του δοκιμίου στο εργαστήριο.

Τα δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων (1,98m επί 0,98m) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και για την πιστοποίηση της θερμομόνωσής τους, δεδομένου ότι η δοκιμή είναι μη καταστροφική.

Η τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών της τοποθέτησης των δοκιμίων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα δοκιμών που εφαρμόζονται, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών που θα χρησιμοποιηθούν για την Σήμανση Συμμόρφωσης CE.

 

19_doorspecimen.jpg