ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΕΣ arrow ΔΟΚΙΜΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ arrow Γενική Περιγραφή
ΘΑΛΑΜΟΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

d-2-j-l-chambers.jpg  

Γενική περιγραφή

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ διαθέτει δύο ζεύγη θαλάμων για τη μέτρηση της ηχομόνωσης και τον προσδιορισμό του δείκτη ηχομόνωσης R, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 140-1:2005-03   Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 1: Anforderungen an Prüfstände mit unterdrückter Flankenübertragung.

Τα δοκίμια που δέχεται το πρώτο ζεύγος θαλάμων είναι κάθε είδους δομικά υλικά, προϊόντα και κατασκευές (κυρίως ηχομονωτικά) σε στερεή μορφή, όπως ελαφρά χωρίσματα, χωρίσματα ξηράς δόμησης, διαχωριστικά πανώ, πόρτες, υαλοπετάσματα και συστήματα προσόψεων.

Το μέγιστο μέγεθος δοκιμίου για τις δοκιμές ηχομόνωσης είναι 3690x3080 mm.

Τα δοκίμια που δέχεται το δεύτερο ζεύγος θαλάμων είναι κάθε είδους παράθυρα και υαλώσεις με τυποποιημένο μέγεθος 1480x1230 mm το οποίο προβλέπεται από το πρότυπο DIN EN ISO 140 ειδικά για δοκίμια παραθύρων και υαλώσεων.

Η διαδικασία της δοκιμής περιλαμβάνει την τοποθέτηση του δοκιμίου μεταξύ των θαλάμων, την εγκατάσταση των ηχητικών πηγών και των μικροφώνων μετρήσεων και την διενέργεια της δοκιμής που ελέγχεται από υπολογιστή και διαρκεί έως και 4h. Οι δοκιμές ηχομόνωσης που υλοποιούνται από το Εργαστήριο περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του Εργαστηρίου.

Οι δοκιμές ηχομόνωσης υλοποιούνται από το Εργαστήριο σύμφωνα με τα πρότυπα

DIN EN ISO 140-3:2005-03    Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 3: Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen (ISO 140-3:1995 + AM 1:2004)

DIN EN ISO 140-16:2006-11    Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 16: Messung der Verbesserung des Schalldämm-Maßes durch zusätzliche Vorsatzschalen im Prüfstand (ISO 140-16:2006)

ISO 717-1:2006    Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation, International Organization for Standardization.

Οι δοκιμές ηχομόνωσης που υλοποιούνται στο Εργαστήριο αφορούν ειδικότερα σε:

Μόνωση αερόφερτου ήχου βαρέων χωρισμάτων

Μόνωση αερόφερτου ήχου ελαφρών χωρισμάτων ξηράς δόμησης

Μόνωση αερόφερτου ήχου ηχομονωτικών πανώ

Μόνωση αερόφερτου ήχου παραθύρων μεγάλων και μικρών διαστάσεων  

Μόνωση αερόφερτου ήχου πλαισίων παραθύρων

Μόνωση αερόφερτου ήχου παραθύρων με ρολό  

Μόνωση αερόφερτου ήχου παραθύρων με θυρίδες αερισμού 

Μόνωση αερόφερτου ήχου θυρών με κάσα και θυροφύλλων 

Μόνωση αερόφερτου ήχου υαλώσεων και υαλοπετασμάτων  

Η ηχομόνωση ενός δομικού στοιχείου προσδιορίζεται με τον δείκτη ηχομόνωσης αερόφερτου ήχου Rw σε dB. Όλες οι δοκιμές που υλοποιεί το Εργαστήριο πραγματοποιούνται σε δοκίμια σε φυσικό μέγεθος. Οι δοκιμές ηχομόνωσης είναι μη καταστροφικές δοκιμές.